Veiligheidsadviseur

ADR – Veiligheidsadviseur Wegvervoer

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR-verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Volgens de EU-regelgeving moet elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan  een externe veiligheidsadviseur in te huren. De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR verdrag en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen ( VLG). Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2000.

De veiligheidsadviseur ADR is in het bijzonder belast met de volgende taken:

 • Nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd.
 • De onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreffen.
 • Een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voordelen van het uitbesteden van het werk van een veiligheidsadviseur

 • U hoeft geen eigen personeel op te laten leiden om de werkzaamheden als veiligheidsadviseur te verrichten.
 • Een strikt onafhankelijke en onbevooroordeelde blik op uw bedrijf, v.w.b. hantering van regels betreffende gevaarlijke goederen
 • Het is zijn vak !! Veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften van gevaarlijke goederen. Het is niet zomaar een nevenfunctie , zoals bij een medewerker.
 • De veiligheidsadviseur is een constante factor binnen uw bedrijf, er is een vervanger indien hij door ziekte geveld is.
 • Uw bedrijf weet waar het aan toe is qua kosten. Stijgingen zullen er niet zijn in een afgesproken termijn.

Nadelen van het werk als veiligheidsadviseur zelf doen

 • Indien de medewerker, die als veiligheidsadviseur binnen uw bedrijf werkzaam is, plotseling ontslag neemt, heeft het bedrijf een plotseling probleem!
 • Zou de kennis betreffende de gevaarlijke goederen up to date
  blijven? Zijn er bij een inspectie van uw bedrijf niet plotseling onregelmatigheden?
 • Het kan zijn dat door gewijzigde wetgeving kosten ontstaan, omdat uw medewerker aanvullende opleidingen moet volgen (tevens mist u uw werknemer een tijdje i.v.m. het volgen van deze opleiding).
 • Is het mogelijk dat uw werknemer zijn eigen drukke taak misschien wel niet kan combineren met een taak als veiligheidsadviseur?
 • Weet een veiligheidsadviseur in eigen beheer zijn collega’s wel voldoende te motiveren om de ADR-voorschriften te hanteren? Is hiervoor wel voldoende draagvlak binnen uw onderneming? Steunt het management hem wel voldoende bij noodzakelijk investeringen?

      

Deze voor- en nadelen doen u misschien nadenken over de taak van veiligheidsadviseur ADR binnen uw bedrijf.  Misschien is het toch beter deze taak uit te besteden………….

Kosten :
Per jaar tussen de € 1350,00 en  € 1750,00 excl. BTW, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de ingezette middelen.
Door middel van een checklist en een audit worden de werkzaamheden jaarlijks gecontroleerd. Het opstellen van een jaarverslag is inbegrepen in bovengenoemd bedrag.