ADR

ADR

“Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”.

Om gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren, zijn een groot aantal regels opgesteld. Deze regels gelden zowel nationaal als internationaal. Het ADR is de Europese overeenkomst met betrekking tot het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Gevaarlijke stoffen worden gebruikt om veel van de artikelen die wij dagelijks gebruiken, te fabriceren. Leven in een wereld zonder gevaarlijke stoffen is voor ons ook niet denkbaar. De chauffeur die met zijn vrachtauto gevaarlijke stoffen vervoert, zal van deze voorschriften het nodige moeten weten. Het is voor iedereen van groot belang dat de chauffeur die met het vervoeren van gevaarlijke stoffen belast wordt, weet wat hij moet doen  en ook wat hij niet moet doen, mocht het een keer fout gaan. Veel van de voorschriften hebben betrekking op veiligheid.

Opleiding ADR Basis :
Het ADR certificaat is verplicht wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert boven de vrijstellingsgrens. De vrijstellingsgrens  word in het ADR-verdrag  geregeld en kan per stof verschillend zijn. Over het algemeen word deze grens in het beroepsvervoer al snel overschreden. Het ADR basis certificaat kunt u desgewenst aanvullen met de specialisatie Tank en/of de specialisatie klasse 1 en/of klasse 7.  U mag met een succesvolle afgeronde ADR basis-opleiding een voertuig besturen waarin gevaarlijke stoffen in stukgoedverpakkingen worden vervoerd in hoeveelheden boven de vrijstellingsgrens. Behalve verpakte goederen mag u met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen los gestort vervoeren in een voertuig of container. Met een certificaat ADR Basis mag u bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC’s (gascontainers) als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of MEGC de 3.000 liter niet overschrijdt. Ik bied u een uitstekende voorbereiding op het officiële examen aan om uw ADR certificaat te behalen.

Opleiding ADR Tank U01-4/U100-2:
Bestemd voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers  (gaan) vervoeren. Hiervoor is het in bezit hebben van het ADR basis certificaat verplicht.

Opleiding ADR Klasse 1 U01-4/U100-2:
Bestemd voor chauffeurs die explosieven Klasse 1 (gaan) vervoeren. Ook hiervoor is het in bezit hebben van ADR basis certificaat verplicht

Opleiding ADR Klasse 7 U01-4/U100-2:
Bestemd voor chauffeurs die radioactieve stoffen (gaan) vervoeren. Om dit onderdeel te beginnen is een ADR basis certificaat verplicht.

Doelgroep:
De opleiding is bestemd voor al het personeel dat direct betrokken is bij het vervoeren (over de weg), produceren, opslaan etc. van gevaarlijke stoffen .

Doelstelling:
De opleiding succesvol beëindigen middels het positief afsluiten van een CCV-examen, waardoor er een ADR vakbekwaamheidscertificaat behaald wordt. Hiermee mag men gevaarlijke stoffen boven de vrijgestelde hoeveelheden vervoeren.

Locatie:
Eigen cursus ruimte,  aan de Gagelstraat 15, 7532 ZH  Enschede. Op verzoek kan er ook een cursus verzorgd worden op eigen locatie. Hierbij worden de kosten verhoogd met €0,45 per kilometer tot 100 kilometer enkele reis en €0,55 vanaf 100 kilometer enkele reis.

Kosten ADR-opleiding:

CURSUS TIJDSDUUR KOSTEN INCLUSIEF/EXCLUSIEF
ADR-Basis 2,5 dagen € 395,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examen, excl. BTW, incl. lunch (2x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR-Tank 1,5 dag € 170,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examen, excl. BTW, incl. lunch (1x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR- Klasse 1 & Klasse 7 1 dag € 170,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examen, excl. BTW, incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR-Basis + tank 3,5 dagen € 560,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl BTW, incl. lunch (4x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR-Basis + Kl.1&Kl.7 3 dagen € 560,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl. BTW, incl. lunch ( 3x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR-Basis + tank + Klasse 1 & Klasse 7 5 dagen € 715,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl. BTW, incl. lunch ( 5x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR Basis verlenging 2 dagen € 295,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl. BTW, incl. lunch ( 1x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR Tank verlenging 1,5 dag € 170,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examen, excl. BTW, incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR- Klasse 1 & Klasse 7 verlenging 1 dag € 170,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examen, excl. BTW, incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR Basis & Tank verlenging 3,5 dagen € 485,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl. BTW, incl. lunch ( 2x), incl. koffie/thee, verfrissingen
ADR Basis, Tank & Kl.1 – Kl.7 verlenging 5 dagen € 615,00 Incl. lesmateriaal, incl. CCV aanmeldingskosten/code95 punten, excl. Examens, excl. BTW, incl. lunch ( 3x), incl. koffie/thee, verfrissingen

Opmerking:
Indien een bedrijf afdraagt aan het SOOB-subsidiefonds kan hiervoor per cursist per opleiding een subsidie voor aangevraagd worden:

Subsidie voor branchekwalificerende opleidingen (ADR) chauffeurs:

Naam opleiding Naam examen examinerende instantie CCV code Subsidie bedrag
ADR-certificaat Basis initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis U01-4/U100-2 € 200.00
ADR-certificaat Basis & Tank initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis & Tank U01-4/U100-2 € 220,00
ADR-certificaat Basis & Tank & Klasse 1 + Klasse 7 initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis + Tank + Kl. 1&7 U01-4/U100-2 € 240,00
ADR module Tank initieel Initieel examen Tank U01-4/U100-2 € 150,00
ADR module Klasse 1 & Klasse 7 initieel Initieel examen Klasse 1 en Klasse 7 U01-4/U100-2 € 150,00

Opmerking:
Bij het volgen van de opleiding ADR tank, ADR Klasse 1 en ADR Klasse 7 is het in bezit zijn van een geldig ADR Basis certificaat verplicht!