SOOB-subsidie

SOOB-subsidie regeling

Sectorinstituut Transport & Logistiek is de uitvoerder van de SOOB subsidieregeling. SOOB is de afkorting van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer. Hier kunnen bedrijven (of opleiders namens bedrijven) subsidie aanvragen indienen voor opleidingen ADR basis, tank, klasse 1 & 7 éen herhalingen hiervan. De werkgever dient bij te dragen aan het SOOB-subsidiefonds en de opleider dient SOOB-gecertificeerd te zijn. Met mijn bedrijf ben ik SOOB gesubsidieerd en voldoe ik aan de strenge eisen  die in het certificatieschema van SOOB subsidie regeling vermeld staan. Elk jaar wordt e.e.a. met een uitgebreide audit getoetst.

Het doel van deze subsidieregeling is de kwaliteit van het opleidingsaanbod, dat door SOOB gesubsidieerd wordt, te borgen en transparant te maken. Voor mij als opleider biedt deze certificeringsregeling de mogelijkheid te participeren in dit unieke, kwalitatieve opleidingsaanbod voor de sector.

Hoe kan een bedrijf een SOOB-subsidie verkrijgen?
Bedrijven kunnen alleen subsidies krijgen, als zij de opleidingen afnemen bij een gecertificeerde opleider. De SOOB-subsidie is beschikbaar voor de scholing van werkenden. In dit geval gaat het om een branchekwalificerende scholing, dat is een opleiding die wordt afgesloten met een onafhankelijk examen. Bedrijven kunnen via www.soobsubsidiepunt.nl subsidie aanvragen en zijn eindverantwoordelijk voor de volledigheid van de dossiers. Als opleider kan ik bedrijven ondersteunen met het aanleveren van informatie voor het subsidie dossier. De subsidie wordt verstrekt aan de bedrijven, achteraf en op basis van complete en goedgekeurde dossiers. Op deze website kan men ook de gecertificeerde opleiders vinden.

Subsidie voor branchekwalificerende opleidingen (ADR) chauffeurs:

Naam opleiding Naam examen examinerende instantie CCV code Subsidie bedrag
ADR-certificaat Basis initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis U01-4/U100-2 € 200.00
ADR-certificaat Basis & Tank initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis & Tank U01-4/U100-2 € 220,00
ADR-certificaat Basis & Tank & Klasse 1 + Klasse 7 initieel en verlenging Initieel en herhaling Basis + Tank + Kl. 1&7 U01-4/U100-2 € 240,00
ADR module Tank initieel Initieel examen Tank U01-4/U100-2 € 150,00
ADR module Klasse 1 & Klasse 7 initieel Initieel examen Klasse 1 en Klasse 7 U01-4/U100-2 € 150,00