VCA Basis

VCA BASIS

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers”

Opleiding VCA Basis:
Deze cursus bereidt u voor op het examen basisveiligheid VCA. Het is in deze opzet de bedoeling dat beroepschauffeurs deze opleiding kunnen volgen en dit af kunnen sluiten met het behalen van het VCA basis certificaat. Tijdens de lesbijeenkomst van 1 dag behandeld de docent globaal de cursusstof  en gaat klassikaal vragen stellen en opdrachten vanuit het boek uitwerken. Uiteraard wordt de cursisten de mogelijkheid geboden tijdens deze lesdag vragen te stellen. De stof behoort voor aanvang de cursusdag door de cursist goed doorgenomen te worden. Van de cursist wordt gevraagd tijdens deze les actief en enthousiast mee te doen aan de vragen en opdrachten die klassikaal worden behandeld. Tijdens de cursusdag zal ook de aandacht uitgaan naar examentrainingen, hierdoor probeert de docent het hoogste rendement uit de cursus te halen

Doelgroep:
Als chauffeur krijg je steeds vaker de vraag of je VCA-gecertificeerd bent. Veel bouwbedrijven, waar je moet lossen stellen dit als eis op hun bouwterrein. Daarom is deze cursus hoofdzakelijk bestemd voor beroepschauffeurs, maar uiteraard kunnen ook andere kandidaten hier aan deelnemen.

Nascholing code 95:
De cursus is CBR-CCV gecertificeerd, wat inhoudt dat het meetelt voor de code-95 nascholing. Er kunnen 7 punten mee gehaald worden.

Doelstelling:
De opleiding succesvol beeindigen middels het positief afsluiten van een CCV-examen, waardoor er een VCA Basis certificaat behaald wordt.

Locatie:
Eigen cursus ruimte,  aan de Gagelstraat 15, 7532 ZH  Enschede. Op verzoek kan er ook een cursus verzorgd worden op eigen locatie. Hierbij worden de kosten verhoogd met € 0,45 per kilometer tot 100 kilometer enkele reis en € 0,55 vanaf 100 kilometer enkele reis.

Kosten:
Per cursus op aanvraag.
Dit kan van meerdere factoren afhangen.