EHBO

CURSUS “EHBO VOOR BEROEPSCHAUFFEURS”

Door een ervaren docent worden de chauffeurs theoretisch en praktisch getraind in Eerste Hulp Bij Ongelukken. In hun vak als chauffeur kunnen ze vaak in een situatie terechtkomen, waarin een dergelijke training van een onmisbare waarde is. Deze cursusdag zal bestaan uit een theoretisch gedeelte, maar ook zal de docent met praktische voorbeelden en zelf handelen door de chauffeurs, een goede training geven om in geval van nood goed te handelen.

Doelgroep:
Beroepschauffeurs.

Doelstelling:

  • Bij incidenten/calamiteiten rustig, veilig en effectief optreden
  • Van het bovengenoemd aspect proberen we een constante verbetering  na te streven.
  • Kennis te geven hoe te reageren op incidenten met lichamelijke verwondingen
  • Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.
  • Het kunnen voorkomen van fysieke risico’s.

Certificering:
Na afloop van de cursus kan de cursist een certificaat van deelname ontvangen, indien gewenst.

Nascholing:
De opleiding is CCV-gecertificeerd voor code 95 ( nascholing beroepschauffeurs ) Hiermee kunnen 7 punten bijgeschreven worden

Locatie:
Gagelstraat 15, 7532 ZH  Enschede.
Op verzoek kan er ook een cursus verzorgd worden op eigen locatie. Hierbij worden de kosten verhoogd met € 0,45 per kilometer tot 100 kilometer enkele reis en € 0,55 vanaf 100 kilometer enkele reis

Kosten:
Op aanvraag.  Zijn van meerdere factoren afhankelijk.